ACG và Hoạt động cộng đồng

Nhân viên ACG đóng góp từ thiện mùa giáng sinh 2016

Danh sách cán bộ nhân viên ACG đóng góp từ thiện mùa giáng sinh năm 2016:

Thành lập hòm từ thiện ACG

Với tinh thần là lành đùm lá rách, trên con đường kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh đặt ra của mình, ACG luôn ý thức được trách nhiệm của mình phải chia sẻ và đóng góp vào sự phát triển của cộng động. Với tinh thần đó toàn thể cán bộ nhân viên ACG đã […]