Nhân viên ACG đóng góp từ thiện mùa giáng sinh 2016

Danh sách cán bộ nhân viên ACG đóng góp từ thiện mùa giáng sinh năm 2016: