Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành Công ty cung cấp dịch vụ bất động sản trọn gói từ A –Z số 1 của Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi

• Cung cấp các giải pháp tư vấn toàn diện về dịch vụ bất động sản cho khách hàng.

•Trở thành đối tác tin cậy nhất của khách hàng trong lĩnh vực công ty kinh doanh.

• Tạo điều kiện tốt nhất để mỗi Cán bộ nhân viên, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển.

•Là tổ chức có trách nhiệm xã hội cao, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng vào hoạt động xây dựng và phát triển xã hội.

 Giá trị cốt lõi

• Cam kết: Mỗi thành viên ACG nhận thức rõ trách nhiệm và trọng trách của mình trong từng nhiệm vụ được giao qua đó cam kết hoàn thành tốt nhất những gì đã được giao tạo ra lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan.

• Phát triển nhân sự: Mọi hoạt động của ACG tiên quyết dựa trên sự phát triển của nhân sự trong công ty.

• Người đứng đầu: ACG Hoạt động trên tôn trỉ luôn phấn đấu để trở thành người đứng đầu trong các lĩnh vực của mình.

• Đồng đội: Mỗi thành quả đạt được của bất kỳ cá nhân, bộ phận khi làm việc tại ACG là kết quả của tập thể, của sự gắn kết, sự chia sẻ, sự đùm bọc.