Chính sách nhân sự

Chính sách ACG

Với giá trị cốt lõi “Phát triển nhân sự” ACG đã và đang tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, xây dựng được một mái nhà chung ACG hạnh phúc để tập thể cán bộ nhân viên yên tâm làm việc, phát huy năng lực và phát triển sự […]